Könnin Maamiesseura Ry

Harjunmäen-Kiikerin Maamieseura maaseudun asialla jo vuodesta 1916. Vuonna 2023 nimeksi vaihdettiin Könnin Maamiesseura Ry

Johtokunta 2023

  • Rahaston hoitaja Tuomo Halkosaari
  • Puheenjohtaja Vesa Iso-Tuisku
  • Sihteeri Jussi Haapala
  • Mikko Mäki-Latvala
  • Naisosaston edustaja Tuulikki Kukkonen
  • Pasi Ketelä
  • Jaakko Kukkonen
  • Tommi Mäki-Välkkilä
  • Jari Salomäki
  • Pekka Harju

Harjunmäen-Kiikerin maamiesseura 100 vuotias vuonna 2016

Maamiesseuramme aloitti juuri 106. toimintavuotensa, ja se aloitettiinkin historiallisella tavalla:

Maamiesseuran nimi vaihdettiin. Entinen Harjunmäen-Kiikerin Maamiesseura oli nimenä joidenkin mielestä hieman sekava. Yhdistyksemme säännöt päivitettiin, joten samalla muutimme nimen yhdenmukaiseksi kylällämme vaikuttavan Könnin Kyläseuran kanssa.

Uusi nimemme – Könnin Maamiesseura – on helpompi muistaa, ja kunnioittaa samalla sitä huikeaa historiaa, josta Könnin kylällämme saamme nauttia.

Joka ei vanhaa tunne, ei uuttakaan ymmärrä.

Maamiesseuraamme on ylläpitänyt jo neljä sukupolvea; ehkä toiminnan luonne on ajansaatossa jonkin verran muuttunut, mutta alkuperäinen henki yhdessä toimimiseen on edelleenkin erittäin selkeänä ohjenuorana nähtävissä toiminnassa.Etenkin neuvontajärjestön työpanos on toiminnan organisoinnissa hyvin merkittävä, jopa ratkaisevakin, vaikka juttumme ei erityisemmin huomioikaan maaseutuneuvontaa eikä sen toteut-tajina meitä lähinnä olevia henkilöitä, neuvojia, piiriagrologeja, karjantarkkailijoita ja muita eritoimien erityisasiantuntijoita, joiksi heitä nykyisin kutsutaan. Maataloustuotannon tuloksellisuus on moninkertaistunut tänä aikana luoden vakautta toimiimme. Toki olemme saaneet kokea suuriakin takaiskuja hallan, tulvien ja muiden kasvulle hankalien olosuhteiden muodossa – näitä kokenut ei hentoisi tälläistä uudelleen kokea. Mutta Luojahan kaiken sallii viisaudessaan meitä kouluttaakseen arvostamaan elämän arvoja.Maamiesseuramme on aikaansaanut merkittäviä toimia myös yhteisen viihtyvyyden vaali-misessa: ensiksi oma toimintatalo, sitten nuorisoseuran perustaminen, karjantarkkailun vaaliminen, maaseutunaisten osaston perustaminen sekä viimeksi n. 30 vuotta sitten myös Könnin kyläseuran perustaminen, joka sattuikin sopivaan jaksoon, kun lakkautettu kyläkoulu saatiin hankittua keskei-seksi tapahtumapisteeksi tuottamaan kyliemme hyvinvointia.Jo Maamiesseuran perustavassa kokouksessa oli emännät mukana, joten ei pidä heidänkään panostaan unohtaa, heidän ollessa nykyisinkin mukana kaikissa toimissa maatilalla. Toivokaamme Maamiesseuramme hyvin selviytyvän uusien haasteiden edessä, kuten nämä ensimmäisetkin sata vuotta – yhdessä on vahvuutta uskoa huomiseen!

Salomo Halkosaari