YVA-Kuulutus/EPOELY  Seinäjoki-Jurva kV voimajohtohankkeesta

 

Kuulutus

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat virka-aikana nähtävillä Ilmajoella  23.3.-25.4.2017 Ilmajoen kunnassa (Ilkantie 18, Ilmajoki). Kuulutus ja arviointiohjelma toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi myös Ilmajoen kunnankirjastoon (Museopolku 1, Ilmajoki) sekä julkaistaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen internetsivulla www.ymparisto.fi/seinajokijurvavoimajohtoYVA

Hankevastaavan tiedotustilaisuus arviointiohjelmasta Ilmajoella pidetään tiistaina 11.4. kunnanviraston valtuustosalissa, Ilkantie 18, klo  17.00.  Kahvitarjoilu klo 16.30.

Linkki Kuulutukseen

Linkki Voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan

 

Vastaa